Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.09.2020
Czytany 101 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.09.2020 - 11:47