Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/16 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałani

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn” złożony przez Gminę Tuszyn Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1092/20 z dnia 29 października 2020 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 2 849 764,66 PLN  do kwoty 3 074 585,61 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.11.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 103 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.11.2020 - 14:51
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 02.11.2020 - 14:55