Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/20, Działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, ul. Szpitalna 3”  złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1132/20 z dnia 13.11.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 377 448,05 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.11.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 98 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.11.2020 - 15:57