Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020Uchwałą nr 1577/18 z dnia 16 listopada 2018 r.podjął decyzję o wyborze do dofinansowania8 projektów,które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.03..00-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.11.2018
Czytany 140 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  19.11.2018 - 14:46
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 19.11.2018 - 14:52