Informacja o zmianie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19

W wyniku zakończenia oceny merytorycznej projektów w ramach procedury odwoławczej Instytucja Zarządzająca RPO WŁ podjęła decyzję o wyborze do dofinansowania projektu nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/19 złożonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz o umieszczeniu na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania projektu nr WND-RPLD.07.01.02-10-0002/19 złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.01.2020
Czytany 179 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  24.01.2020 - 12:35