Podinspektor ds. kreowania rozwoju regionu w Wydziale Dokumentów Strategicznych oraz Perspektywy Finansowej UE 2007-2013 w Departamencie Polityki Regionalnej

Dodatkowe informacje

  • Numer naboru: 068/PRI/007/VII/2017
  • Data ważności: 28.07.2017
  • Data ogłoszenia: 14.07.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji