Wieloletnia prognoza finansowa 2017


 

Data publikacji Tytuł
28.12.2017 Uchwała Nr XLVI/601/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
11.12.2017 Uchwały Nr XLV/585/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
31.10.2017
03.10.2017
31.09.2017 XLII/528/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
28.06.2017 Nr XL/509/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/492/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku.
21.06.2017
16.05.2017 Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmieniona uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą
Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku
21.04.2017 Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmieniona uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku oraz uchwałąNr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku.
24.03.2017 Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
21.02.2017 Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
29.12.2016 Uchwała NR XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
05.12.2016 Uchwała Nr V/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Łódzkiego
15.11.2016 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
 
 

@import "../examples_support/syntax/css/shCore.css";

Czytany 478 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  15.10.2018 - 12:54
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 10.01.2019 - 12:49