Zapytania ofertowe - nieaktywne (1634)

16.09.2022 - 11:46

Zapytanie unieważnione

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 i Nr 2a do umowy.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 2a do umowy - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.10.2022 r. godz. 10:00

02.09.2022 - 13:47

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/19/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 12, 90--051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2022 r. o godz. 12:00.

02.09.2022 - 13:31

*Treść pytania*
Czy Zamawiający wymaga odnowienia subskrypcji tj. zachowania konfiguracji kont i ich historii dla licencji Webex?

ODPOWIEDZ:

Tak, wymagamy odnowienia posiadanych licencji. Wraz z zachowaniem konfiguracji.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/17/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2022 r. o godz. 12:00.

01.09.2022 - 14:07

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/18/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2022 r. o godz. 12:00.

24.08.2022 - 09:51

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/15/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 (arkusz ilościowo - techniczny)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca wypełnia arkusz ilościowo – techniczny i składa w formie elektronicznej poprzez aplikację na stronie www. Składana oferta powinna zawierać cenę brutto.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  14.09.2022r. godz. 12:00

24.08.2022 - 08:23

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/16/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2022 r. o godz. 12:00.

08.08.2022 - 13:49

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASI.11.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  10 września 2022 r. (sobota) w godzinach 1400 – 1900.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86, 91-518 Łódź (obiekt zarządzany przez Zamawiającego). • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wyszczególnione w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena - 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Atrakcyjność oferty - 40%

 • Termin składania ofert *

  23.08.2022 r. do godz. 10:00

29.07.2022 - 08:46

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 3 - Wzór Oświadczenia_art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  19.08.2022r. godz. 10:00

18.07.2022 - 10:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * SRI.704.2.9.2022.AT
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  III kwartał 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Poza siedzibą Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  21 dni od daty publikacji

14.07.2022 - 12:50

Uwaga. Zamawiający w dniu 29.07.2022 dokonał zmiany załączników do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Uwaga. Zamawiający w dniu 3.08.2022 dokonał zmiany załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASIII/01/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 1

  - Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  4.08.2022 r. godz. 12:00

  8.08.2022 r. godz. 12:00

Strona 1 z 164