Zapytania ofertowe - nieaktywne (15)

12.01.2023 - 15:42

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Wykonawca:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 16.01.2023 r. do godziny 16.00

05.01.2023 - 15:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

   Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena jednostkowa brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 10.01.2023 r. do godz. 10.00

03.01.2023 - 14:43

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".

   

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena jednostkowa brutto za godzinę wykonywania przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert *

  Do 5.01.2023 roku do godz. 10.00

29.12.2022 - 13:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Szczegóły znajdują się w załączniku

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 30.12.2022 r. do godz. 13.00

19.12.2022 - 15:41

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);

  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);

  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);

  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 28.12.2022 r., do godz. 16.00

08.12.2022 - 17:28

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMI.0633.55.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *
  • do 28.12.2022 r,
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin dostawy 20%

 • Termin składania ofert *

  15.12.2022 r. do godz. 12:00

02.12.2022 - 12:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  09.12.2022r. godz. 10:00

24.11.2022 - 10:29

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  01.01.2023 - 31.12.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Wykonawca: kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych"
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 15.12.2022 roku do godz. 16.00

16.11.2022 - 13:38

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.7.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.11.2022r. godz. 10:00

03.11.2022 - 15:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/24/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Świadczenie usług hostingu poczty elektronicznej przez okres od 1.01.2023r. do 31.12.2025 r. na zasadach szczegółowo określonych w załączniku nr 1.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego- al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2022 r. o godz. 12:00

Strona 1 z 2