Zapytania ofertowe - nieaktywne (1355)

11-03-2020 15:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/001/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 31 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie zrealizowane we wskazanych w umowie i OPZ lokalizacji

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 16 marca 2020 r. o godzinie 10:00

05-03-2020 11:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.4.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1) Zorganizowanie jednodniowego wydarzenia w formule konsultacji społecznych p.n. „Nowy koszyk energetyczny” w dniu 21 maja 2020 r.   i sporządzenie raportu podsumowującego to wydarzenie w terminie 5 dni roboczych od  dnia wydarzenia.

  2) Opracowanie wspólnej metodologii planów działania dla całego konsorcjum projektu DeCarb
  - do 30 września 2020 r.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w organizacji wydarzenia w formie konsultacji społecznych  (termin/godziny spotkania).

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  25% - doświadczenie w zakresie sporządzania analiz, ekspertyz lub innych opracowań naukowych z obszaru energetyki

  15% - doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń w formie konsultacji/dialogu społecznego, moderowanych dyskusji, konferencji, sympozjów

 • Termin składania ofert *

  26 marca 2020 r., godzina: 12.00

04-03-2020 12:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/2/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  26 marca 2020 do godziny 12:00

28-02-2020 15:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0633.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1

 • Termin wykonania zamówienia *

  od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź, teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu

   Wykonawca zobowiązany jest podać adres magazynu oraz przedstawić dokumentację zdjęciową miejsca magazynowania oraz drogi dojazdowej.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  do 20 marca 2020 r. do g.23:59

19-02-2020 13:02

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  W okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 12.03.2020r. do godz. 10:00

11-02-2020 11:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PB.VII.0441.9.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  10-12.03.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym typu: wizyty studyjne, spotkania, konferencje - 35%

  Kryterium środowiskowe (wykorzystanie niskoemisyjnego autobusu, spełniającego normy ekologiczne EURO V lub VI) - 5%

 • Termin składania ofert *

  21.02.2020 r. - godz. 12.00

11-02-2020 10:02

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  11.03.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  doświadczenie eksperta moderatora - 40%

 • Termin składania ofert *

  26.02.2020 r. godz. 12.00

28-01-2020 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.2600.1.1.2020.PS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 31.12.2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania przez osobę upoważnioną i złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji scanu Załącznika Nr 1 do projektu umowy (formularza cenowego)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.02.2020r. do godz. 10:00

17-01-2020 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASI/10/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zgodnie z OPZ

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 10.02.2020r. do godz. 10:00

16-01-2020 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do dnia 31.12.2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Do 06.02.2020r. do godz. 10:00

Strona 1 z 136