Fundusze Unijne

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego poświęconej Unii Europejskiej.

W dniu 1 maja 2004 roku miało miejsce największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Polska znalazła się w gronie dziesięciu nowych państw członkowskich wraz z Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Maltą i Cyprem. Przystąpienie Polski do Wspólnot stwarza nowe możliwości współpracy z dotychczasowymi krajami członkowskimi oraz stanowi szansę na długotrwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy zarówno Polski, jak i województwa łódzkiego.

Na naszych stronach postaramy się przybliżyć Państwu te dokumenty i akty prawne, które są najbardziej przydatne ubiegającym się i uzyskującym pomoc unijną oferowaną w ramach funduszy strukturalnych, a wcześniej funduszy przedakcesyjnych. Jednocześnie przedstawiamy stan przygotowania strony polskiej do efektywnego wdrażania funduszy strukturalnych w naszym kraju. Chodzi głównie o dokumenty programowe, które po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej są podstawą ubiegania się o środki wsparcia unijnego.

Staraliśmy się w możliwie przystępny sposób i w jak najszerszym zakresie przedstawić niezbędne informacje dotyczące naszego członkostwa. W sytuacjach, w których z przyczyn obiektywnych nie udało nam się wyczerpać poruszonego tematu, zamieściliśmy odnośniki do stron, na których znaleźć można rozwinięcie poruszonych przez nas tematów.

Wszystkie zamieszczone materiały zostały przygotowane w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Czytany 9739 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  22.01.2020 - 13:38