i - Łódzkie 2013 - Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 19 września 2007 roku przyjął  "i-Łódzkie 2013 - Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013". Łódzkie jest jednym z pierwszych w Polsce województw, posiadających tego typu "strategię sektorową".

Program " i-Łódzkie 2013" stanowi dokument programowy władz samorządowych regionu, określający rodzaje przedsięwzięć, wspieranych środkami publicznymi. Podstawowym celem programu będzie zapewnienie efektywnego rozwoju regionu dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w edukacji dla społeczeństwa informacyjnego oraz budowie infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy.

Dokument do pobrania (format .pdf, ~ 2,17 MB)