Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008-2011

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012-2015

 Szanowni Państwo

 

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008 – 2011”, będący owocem długotrwałych prac Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

W czasach coraz szybciej postępującej globalizacji stajemy przed niezwykle ważnym wyzwaniem – zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, które w ogromnej mierze świadczy o tożsamości i historii danego miasta, regionu i państwa. Dbałość o zabytki w połączeniu z ich promocją (m.in. poprzez łączenie organizacji ważnych wydarzeń promocyjnych z kulturalnym dziedzictwem danego regionu) to najmocniejszy pomost między przeszłością i przyszłością.

 

Celem Programu jest określenie kierunków polityki Województwa w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym, regulacja kwestii odpowiedzialności właścicieli zabytków oraz włączenie problemów związanych z ochroną zabytków do koncepcji zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego. Program ma być zachętą do podejmowania przedsięwzięć prowadzących nie tylko do powstrzymania degradacji zabytków, lecz także do zwiększania ich atrakcyjności dla potrzeb edukacyjnych i turystycznych, co bezpośrednio wpłynie na promocję walorów krajobrazu kulturowego regionu łódzkiego w kraju i za granicą.

 

Jestem przekonany, że Program jest pierwszym krokiem na drodze do przywrócenia świetności zabytków, znajdujących się na obszarze naszego regionu, a także bogatym źródłem informacji o potencjale turystycznym Łódzkiego, inspiracją do kreowania spójnych rozwiązań w obszarze ochrony dóbr kultury oraz zachętą do inwestowania w tereny atrakcyjne historycznie.

 

Życzę Państwu przyjemnej lektury i mam nadzieję, że będzie ona impulsem do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego.

Marszałek Województwa Łódzkiego

Włodzimierz Fisiak 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008-2011
(plik w formacie "pdf", 65 MB)

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  20.12.2012 - 17:36
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 04.04.2013 - 10:21