Komisja Rewizyjna

Termin posiedzenia:  29 maja 2018 roku (wtorek), o godz. 15:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok,   sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3.  Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa  Łódzkiego z wykonania budżetu za 2017 rok.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2017 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
 5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2017.
 6. Odczytanie opinii Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2017 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2017 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonaniu budżetu za 2017 rok.
 8. Sprawy różne i wniesione.
 
 Termin posiedzenia:  21 marca 2018 roku (środa), o godz. 10:00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego.
3.Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz.11:30 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.5.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Terminposiedzenia: 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 14:00  (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok,   sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3.  Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa  Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
 5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2016.
 6. Odczytanie opinii Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonaniu budżetu za 2016 rok.
 8. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 1 lutego 2017 roku (środa), o godz. 13:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 10.6.).
3.     Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  2 sierpnia 2016 roku (wtorek), o godz.8:15 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania skargi na działalność Starosty Powiatu Tomaszowskiego (Druk Nr 6.2.).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 14:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
4. Omówienie sprawozdania finansowego województwa łódzkiego za 2015 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
6.  Odczytanie opinii Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonaniu budżetu za 2015 rok
8. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia : 18 maja 2016 roku (środa), o godz.10:15 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie stosowania się do zasad orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (Druk Nr 12).
3.     Sprawy różne i wniesione.
Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 13:15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 listopada 2015 roku (środa), o godz.11:00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.6.).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), godz. 10:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie opinii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej rozpatrywania skarg.
3.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania skargi na działalność Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9.10).
4.   Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), o godz.9:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie skargi na pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3.     Omówienie skargi na działalność Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
4.   Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:  24 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 10:30  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2014 rok (Druk Nr 6.1),
b)     przekazania skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 9.13).
3.  Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Teatrze Wielkim w Łodzi (wystąpienie –   Bartosz Łataś, Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg).
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 9 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 16:00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok,   sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2014 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3.  Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa  Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2014 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu.
 5. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2014.
 6. Odczytanie opinii Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267  i art. 269  pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2014 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego za 2014 rok.
 8. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 20 maja 2015 roku (środa), o godz. 14:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Teatrze Wielkim w Łodzi (wystąpienie –  Bartosz Łataś - Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 25 marca 2015 roku (środa), o godz.13:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
  Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat przebiegu kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  w Teatrze Wielkim w Łodzi.
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  ( sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Czytany 5777 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  20.12.2012 - 15:42
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 18.05.2018 - 11:49