Komunikaty i aktualności

Komunikat z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów WŁ

W dniu 14 lutego 2024 r. (w środę) o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Obrady odbywać się będą w trybie stacjonarnym, w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego w siedzibie przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powitanie zaproszonych gości.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

5. Omówienie współpracy w zakresie obsługi administracyjno biurowej z przedstawicielem Kancelarii Sejmiku.

6. Zapoznanie członków Rady z wypracowanym modelem mieszkalnictwa wspomaganego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS):

    - wystąpienie pracownika RCPS;

    - prezentacja filmu promującego mieszkalnictwo wspomagane.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

Czytany 724 razy
Osoba publikująca :  Justyna Pietrzak
Data publikacji:  05.01.2024 - 14:03
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 07.02.2024 - 14:09