Podstawy i zasady działania

Statut Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego:

Uchwała nr LX/678/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 października 2023 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Radzie Seniorów Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 8857).

 

Skład Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego w kadencji 2023-2026:

Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego powstała z przekształcenia działającej wcześniej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wskutek zmian ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz wejścia w życie ww. Statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.

Tym samym skład Wojewódzkiej Rady Seniorów WŁ stanowią członkowie powołani do Rady Seniorów Województwa Łódzkiego uchwałą nr 688/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, którzy zostali wybrani na 3-letnią kadencję przypadającą w okresie od 31.07.2023r. do 31.07.2026r. Spośród członków wchodzących w skład Rady wygasł mandat p.Stefanii Idziak.

 

Czytany 803 razy
Osoba publikująca :  Justyna Pietrzak
Data publikacji:  05.01.2024 - 14:00
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 24.01.2024 - 13:42