Komisja Statutowo-Regulaminowa

Termin posiedzenia: 30 października 2018 roku (wtorek) o godz. 13:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.5.)
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Tematyka posiedzenia: 19 września 2018 roku (środa) o godz. 11:30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców województwa łódzkiego (Druk Nr 8.2);
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.3);
c) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.4).
3.Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego.
3.     Omówienie i przyjęcie Informacji o oświadczeniach majątkowych za 2017 r. złożonych przez Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, Członków Zarządu Województwa Łódzkiego, Skarbnika i Sekretarza Województwa Łódzkiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 10 lipca 2018 roku (wtorek), godz. 14.45 (sala 219, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Pustkowie.
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz.12:30
(sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwał:

a) w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (Druk Nr 6.2).

b) zmieniającej Uchwałę Nr LX/1671/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.7);

c) zmieniającej Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Druk nr 11.8),

d) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 11.9).

3. Sprawy różne i wniesione.

 


Termin posiedzenia:
9 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), o godz. 14:00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego.
3.   Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 19 stycznia 2018 roku (piątek), o godz. 13:30 (sala107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 18 października 2017 roku (środa), o godz. 14:00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)  
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr. 8.14);
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.17);
c) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 8.18);
d) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.13);
e) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.15);
f) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.16);
g) w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.11);
h) w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.12)
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 26 września 2017 roku (wtorek), o godz. 11:00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     przyjęcia rezygnacji z członka komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.3.);
b)    przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.4.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz. 13:00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.4.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), o godz.13:45 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 10.6),
b)     powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 10.7).
3.     Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2016 rok:
a)  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (Druk Nr 8.1.),
b) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 8.2.),
c) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (Druk Nr 8.3.),
d) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (Druk Nr 8.4.).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 27 marca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 10:00  (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmiany Uchwały Nr V/76/15 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Druk Nr 11.9),
b)    zmiany Uchwały Nr II/12/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 11.10),
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 lutego 2017 roku (środa), o godz.11.30 (sala 201, II  piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/30/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.6.).
3.     Sprawy różne i wniesione.

 Termin posiedzenia:  1 lutego 2017 roku (środa), o godz. 11:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego, (Druk Nr 10.3).
3.     Przyjęcie planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2017 rok.
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), o godz. 12:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.8).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 września 2016 roku (środa), o godz. 15:30 (sala 201, II piętro. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.12).
3      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.13).
4.    Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 24 sierpnia 2016 roku (środa), o godz. 11:45 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie uchwał:
a)     w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 7.6.),
b)     w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 8.1.),
c)     w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.2.),
d)     w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 8.3.),
e)     w sprawie powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 8.4.).
3.     Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2015 r. złożonych przez: radnych sejmiku województwa łódzkiego, członków zarządu województwa łódzkiego, skarbnika i sekretarza województwa łódzkiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - Zbigniew Kręcisz  - Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Druk Nr 6).
4.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  28 lipca 2016 roku (czwartek), o godz. 17:00  (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr II/19/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
3.     Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na Uchwałę Nr LII/940/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 6.1.).
4.     Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego.
5.     Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego.
6.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 15 czerwca 2016 roku (środa), o godz. 8:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (Druk Nr 6.2).
3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 10.1).
4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 10.2).
5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (Druk nr 10.3).
6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 10.4).
7.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr II/19/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 9.4).
8.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 13:45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.35.).
3.   Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4.   Omówienie sprawozdania z działalności Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
5.   Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 20 stycznia 2016 roku (środa), o godz. 11:45 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8).
 
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie integralności województwa łódzkiego (Druk Nr 9).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  18 listopada 2015 roku (wtorek), o godz. 10:45 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.1).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
 

Termin posiedzenia: 25 sierpnia 2015 roku (wtorek), o godz.  9.45 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.12).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 15:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego (Druk nr 11.12.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), godz. 11:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)     powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 5.19.),
b)     zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej (Druk Nr 5.21.),
c)     wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.22.),
d)     zmiany w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego – projekt uchwały zostanie wysłany e-mailem (Druk Nr 5.23.).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  ( sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Czytany 4813 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  21.12.2012 - 08:53
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 23.10.2018 - 12:39