Interpelacje

 

Sygnatura interpelacji Składający Dotyczy Data interpelacji Odpowiedź z dnia Sygnatura odpowiedzi
KSII.0003.1.2018 Dariusz
Joński
przywrócenia tramwaju na linii Łódź - Ozorków oraz stanu realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny 27.11.2018 11.12.2018 1_odp_ interp
KSII.0003.2.2018 Marcin Bugajski nieoficjalnej wiadomości na temat planów wykreślenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego finansowania zabiegów zapłodnienia in vitro z projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok 6.12.2018 20.12.2018 2_odp_interp
KSII.0003.3.2019 Andrzej
Owczarek
portu multimodalnego w rejonie Zduńskiej Woli 4.01.2019 18.01.2019 3_odp_interp
KSII.0003.4.2019 Arkadiusz Gajewski organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie województwa 7.01.2019 21.01.2019 4_odp_interp
KSII.0003.5.2019 Marcin Bugajski wsparcia przez samorząd województwa łódzkiego  27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2019 24.01.2019 5_odp_interp
KSII.0003.6.2019 Ilona
Rafalska
nowych wskaźników zatrudniania pielęgniarek 14.01.2019 25.01.2019 6_odp_interp
KSII.0003.7.2019 Marcin Bugajski powodów rezygnacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z wystawienia wspólnego stoiska Łodzi i Województwa Łódzkiego podczas targów ITB w Berlinie 16.01.2019 25.01.2019 7_odp_interp
KSII.0003.8.2019 Dariusz
Klimczak
nowych węzłów drogowych na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą 18.01.2019 1.02.2019 8_odp_interp
KSII.0003.9.2019 Dariusz
Klimczak
zmian cen energii elektrycznej, której odbiorcami są jednostki organizacyjne samorządu województwa Łódzkiego 18.01.2019 1.02.2019 9_odp_interp
KSII.0003.10.2019 Dariusz Klimczak zmian kadrowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 18.01.2019 1.02.2019 10_odp_inerp
KSII.0003.11.2019 Dariusz Klimczak wykup działek pod budowę obwodnicy Kurzeszyna 21.01.2019 1.02.2019 11_odp_interp
KSII.0003.12.2019 Dariusz Klimczak współpracy samorządu województwa łódzkiego z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 21.01.2019 1.02.2019 12_odp_interp
KSII.0003.13.2019 Marcin Bugajski terminu powstania ewaluacji pilotażowego programu wsparcia in vitro realizowanego
w poprzednim roku
29.01.2019 8.02.2019 13_odp_interp
KSII.0003.14.2019 Marcin Bugajski imprez promocyjnych planowanych na 2019 rok, podczas których planowane jest przygotowanie przez Województwo Łódzkie wspólnego stoiska  targowego wraz z miastem Łodzią 29.01.2019 12.02.2019 14_odp_interp
KSII.0003.15.2019 Paweł
Kowalczyk
oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych dla pacjentek
z niepełnosprawnością
29.01.2019 8.02.2019 15_odp_interp
KSII.0003.3.2019 Marek
Mazur
informacji na temat dziłalności Lokalnych Grup Działania 29.01.2019 3.1_odp_interp
KSII.0003.16.2019 Marcin Bugajski planowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmiany w dokumentach strategicznych województwa łódzkiego 31.01.2019 14.02.2019 16_odp_interp
KSII.0003.17.2019 Marcin Bugajski kontynuacji wspierania przez Marszałka Województwa Łódzkiego i jednostki mu podległe kolejnych edycji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 31.01.2019 11.02.2019 17_odp_interp
KSII.0003.18.2019 Marcin Bugajski opinii prawnej w zakresie procedowania sesji w punkcie dotyczącym podejmowania uchwał 31.01.2019 14.02.2019 18_odp_interp
KSII.0003.19.2019 Marcin Bugajski prośby o informacje w kwestii szacowanych kosztów wsparcia gospodarstw hodowlanych w województwie łódzkim w zakresie bioasekuracji 4.02.2019 18.02.2019 19_odp_interp
KSII.0003.20.2019 Marcin Bugajski podwyżek dla pracowników szpitali wojewódzkich 4.02.2019 18.02.2019 20_odp_interp
KSII.0003.21.2019 Ilona Rafalska systemu Rowerowe Łódzkie 8.02.2019 22.02.2019 21_odp_interp
KSII.0003.22.2019 Dariusz Klimczak propozycji rozwiązania problemów komunikacyjnych mieszkańców gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka spowodowanych budową obwodnicy Kurzeszyna 20.02.2019 7.03.2019 22_odp_interp
KSII.0003.23.2019 Marcin Bugajski udzielenia informacji w kwestii działań Zarządu Województwa Łódzkiego mających na celu zwiększenie kontraktów przyznawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wojewódzkim placówkom służby zdrowia 20.02.2019 5.03.2019 23_odp_interp
KSII.0003.24.2019 Marcin Bugajski uzyskania informacji w kwestii wprowadzenia bezpłatnego parkowania dla najbliższej rodziny pacjentów szpitala im. Kopernika w Łodzi 21.02.2019 8.03.2019 24_odp_interp
KSII.0003.4.1.2019 Joanna
Skrzydlewska

szczegółów analizy prawnej uchwały w sprawie wyłonienia do dofinansowania  projektu

w ramach ZiT "Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury"

26.02.2019 14.03.2019 4.1_odp_interp
KSII.0003.4.2.2019 Andrzej Owczarek kwot przekazanych na rzecz policji w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz ilości patroli zmotoryzowanych z podziałem na służbę prewencyjną i służbę ruchu drogowego wystawianych w godzinach nocnych 26.02.2019 14.03.2019 4.2_odp_interp
KSII.0003.28.2019 Marcin Bugajski powodów nieobecności przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego podczas targów Interbud 2019
4.03.2019 12.03.2019 28_odp_interp
KSII.0003.29.2019 Marcin Bugajski działań jakie Zarząd Województwa Łódzkiego zamierza podjąć w celu zmniejszenia zagrożenia ASF dla gospodarstw hodowlanych zlokalizowanych na terenie naszego województwa 4.03.2019 15.03.2019 29_odp_interp
KSII.0003.30.2019 Marcin Bugajski działań jakie Zarząd Województwa Łódzkiego zamierza podjąć w celu zwiększenia mocy przerobowych w zakresie gospodarki odpadami 4.03.2019 15.03.2019 30_odp_interp
KSII.0003.31.2019 Marcin Bugajski liczby materiałów reklamowych jakie Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego zamierza zakupić w 2019 roku z podziałem na poszczególne rodzaje i kategorie 4.03.2019 19.03.2019 31_odp_interp
KSII.0003.32.2019 Marcin Bugajski zestawienia imprez targowych i promocyjnych przeprowadzonych w 2018 roku, podczas których Województwo Łodzkie wystawiło wspólne stoisko targowe z Miastem Łódź 4.03.2019 25.03.2019 32_odp_interp
KSII.0003.33.2019 Marcin Bugajski merytorycznych zmian jakich Zarząd Województwa Łódzkiego zamierza dokonać
w strategicznych dokumentach regionu
4.03.2019 15.03.2019 33_odp_interp
KSII.0003.34.2019 Paweł Kowalczyk dotyczy badania profilaktycznego wzroku 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy badania profilaktycznego słuchu 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_ interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy badania profilaktycznego gęstości kości 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy nieodpłatnych badań profilaktycznych 5.03.2019 14.03.2019 34_odp_interp
KSII.0003.35.2019 Paweł Kowalczyk dotyczy zajęć gimnastyczno-korekcyjnych dla seniorów 5.03.2019 11.03.2019 35_odp_interp
  Paweł Kowalczyk dotyczy zajęć gimnastyczno-korekcyjnych dla dzieci 5.03.2019 11.03.2019 35_odp_interp
KSII.0003.36.2019 Dariusz Klimczak subwencji ogólnej dla samorządu województwa z Ministerstwa Finansów 22.03.2019 10.04.2019 36_odp_interp
KSII.0003.37.2019 Arkadiusz Gajewski dotyczy połączeń kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie Łódź-Tomaszów Mazowiecki 11.04.2019 19.04.2019 37_odp_interp
KSII.0003.38.2019 Marcin
Bugajski
działań Zarządu Województwa Łódzkiego mających na celu zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z maista Łódzi, po wyczerpaniu limitów dla instalacji w Kamieńsku w przypadku awarii tego zakładu. 26.04.2019 11.05.2019 38_odp_interp
KSII.0003.7.1.2019 Ilona Rafalska wypłaty wynagrodzenia dla strajkujących nauczycieli 30.04.2019  29.05.2019  7.1_odp_interp
KSII.0003.7.2.2019 Jolanta Zięba-Gzik rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów-Łask 30.04.2019 15.05.2019 7.2_odp_interp
KSII.0003.7.3.2019 Andrzej Owczarek zrealizowanych i planowanych działań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych w Województwie Łódzkim 30.04.2019 23.05.2019 7.3_odp_interp
KSII.0003.7.4.2019 Arkadiusz Gajewski realizacji II etapu remontu drogi Nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim 30.04.2019 15.05.2019 7.4_odp_interp
KSII.0003.39.2019 Paweł Kowalczyk inwestycji wykonanych z środków Unii Europejskiej w gminie Wola Krzysztoporska 12.06.2019  27.06.2019  39_odp_interp
KSII.0003.40.2019 Paweł Kowalczyk poruszania się w okresie letnim łodziami motorowymi po Zalewie Sulejowskim  12.06.2019  28.06.2019  40_odp_interp
KSII.0003.41.2019

Paweł

Kowalczyk

możliwości wsparcia przez Urząd Marszałkowski konserwacji obiektów sportowych "Orlik" w województwie łódzkim 19.06.2019 8.07.2019  41_odp_interp
KSII.0003.9.1.2019 Marcin Bugajski powody odmowy wsparcia przez Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalnych Targów Pracy oraz kwestie związane z obchodami urodzin Łodzi 25.06.2019  10.07.2019  9.1_odp_interp
KSII.0003.9.2.2019 Andrzej Owczarek kwestie związane z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi w województwie łódzkim 25.06.2019 11.07.2019  9.2_odp_interp
KSII.0003.9.3.2019 Marek Mazur kwestie związane z nie dopuszczeniem mieszkańca do debaty nad stanem województwa łódzkiego 25.06.2019 9.07.2019  9.3_odp_interp
KSII.0003.10.1.2019 Marek Mazur analizy złożonych podpisów 27.08.2019 9.09.2019  10.1_odp_interp
KSII.0003.10.2.2019 Iwona Lewandowska składowisk odpadów niebezpiecznych w Zgierzu i innych miejscowościach województwa łódzkiego 27.08.2019 13.09.2019  10.2_odp_interp
KSII.0003.10.3.2019 Iwona Lewandowska realizacji projektu "Kraina Baśni" w ramach III edycji Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego 27.08.2019 10.09.2019  10.3_odp_interp
KSII.0003.42.2019 Marek Mazur bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 742 w miejscowości Stobnica 12.09.2019 27.09.2019  42_odp_interp
KSII.0003.43.2019 Dariusz Joński wysypisk i składowisk odpadów w Zgierzu i związanego z nimi fetoru 18.09.2019  8.10.2019 43_odp_interp
KSII.0003.44.2019 Dariusz Joński komunikacji zbiorowej w powiecie poddębickim 27.09.2019 15.10.2019  44_odp_interp
           
Czytany 9539 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:55
Osoba modyfikująca: Renata Pigoń
Ostatnio zmieniany: 15.10.2019 - 14:54

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji