Interpelacje
Sygnatura interpelacji Składający Interpelacja w sprawie Data interpelacji Odpowiedź z dnia Sygnatura odpowiedzi
KSII.0003.70.2017 Arkadiusz Gajewski inwestycji na drodze dw713 w odcinku przebiegającym przez centrum Tomaszowa Mazowieckiego 27.03.2017    
KSII.0003.69.2017 Arkadiusz Gajewski planowanych działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przeciwdziałania zatruciu powietrza na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i całego województwa łódzkiego 27.03.2017    
KSII.0003.68.2017 Arkadiusz Gajewski ruchu motorowego na terenie Zalewu Sulejowskiego 27.03.2017    
KSII.0003.65.2017 Włodzimierz Kula modernizacji drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Bełchatów-Kamieńsk oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku Zelów-Bełchatów 28.02.2017 14.03.2017 65_odp_2017
KSII.0003.64.2017 Włodzimierz Kula projektu ustawy o tzw. sieci szpitali 28.02.2017 15.03.2016 64_odp_2017
KSII.0003.63.2017 Krzysztof Ciebiada funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie łódzkim 07.02.2017 15.02.2017 63_odp_2017
KSII.0003.62.2017 Krzysztof Ciebiada uzupełnienia odpowiedzi na interpelację zawartą w piśmie KSII.0003.61.2017 w sprawie przelania środków w latach 2007-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na konta Urzędu Marszałkowskiego 07.02.2017 21.02.2017 62_odp_2017
KSII.0003.61.2017 Krzysztof Ciebiada przelania środków finansowych w latach 2007-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na konta Urzędu Marszałkowskiego 09.01.2017 19.01.2017 61_odp_2017
KSII.0003.60.2016 Andrzej Chowis włączenia drogi gminnej Łagiewniki do drogi krajowej nr 8 – Dąbrowa. 20.12.2016 27.12.2016 

06.02.2017      
 
60_odp_2016
KSII.0003.59.2016 Krzysztof Ciebiada decyzji Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Marszałku Województwa Łódzkiego o przekazaniu środków na sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach wojewódzkich 14.12.2016 23.12.2016 59_odp_2016
KSII.0003.58.2016 Iwona Koperska wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na rachunek Miasta i Gminy Pajęczno w latach 2005-2015 29.11.2016 09.12.2016 58_odp_2016
KSII.0003.57.2016 Andrzej Chowis zwiększenia liczby pociągów na trasach: Kutno-Włocławek-Kutno i Łódź-Toruń-Łódź realizowanych przez spółkę Przewozy Regionalne 29.11.2016 13.12.2016 57_odp_2016
KSII.0003.56.2016 Arkadiusz Gajewski przebudowy skrzyżowania ulic Mireckiego oraz Szczęśliwej w Tomaszowie Mazowieckim 31.10.2016 14.11.2016 56_odp_2016
KSII.0003.55.2016 Arkadiusz Gajewski przebudowy drogi nr 713 na odcinku Tomaszowa Mazowieckiego 31.10.2016 14.11.2016 55_odp_2016
KSII.0003.52.2016 Robert Baryła utworzenia kasy biletowej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na dworcu kolejowym w Kutnie 14.09.2016 28.09.2016 52_odp_2016
KSII.0003.51.2016 Piotr Adamczyk opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność Wojewódzki Szpital im. M. Kopernika oraz opłat za dzierżawę powierzchni dla podmiotów usługowych na terenie ww. szpitala 09.09.2016 22.09.2016 51_odp_2016
KSII.0003.50.2016 Piotr Bors oddziału chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi 05.09.2016 16.09.2016 50_odp_2016
KSII.0003.49.2016 Klub Radnych PiS:
Piotr Adamczyk, Piotr Grabowski,
Krzysztof Ciebiada,
Michał Król
nie przekazania do Wojewody Łódzkiego stanowiska w sprawie stosowania się do niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego 06.06.2016 09.06.2016 49_odp_2016
KSII.0003.22.1.2016 Andrzej Chowis poprawy bezpieczeństwa  na drodze wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych na odcinku od miejscowości Rychłocice (gmina Konopnica) do miejscowości Widoradz (gmina Wieluń) 26.04.2016 10.05.2016 22.1_odp_2016
KSII.0003.47.2016 Krzysztof Ciebiada

skorzystania przez mieszkańców aglomeracji łódzkiej

z dofinansowania przeznaczonego na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych i możliwości zmiany zapisu w ramach Programu RPO w strategii ZIT w dziale IV.2.3.

20.04.2016 04.05.2016 47_odp_2016
KSII.0003.46.2016 Krzysztof Ciebiada informacji o opłatach dokonywanych przez oddziały Pogotowia Ratunkowego za odpisy wyników badań i diagnoz lekarskich 20.04.2016 04.05.2016  
KSII.0003.45.2016 Piotr Adamczyk drogi wojewódzkiej 480 przebiegającej przez gminę Widawa na odcinku Kolonia Zawady - Łazów 22.03.2016 4.04.2016 45_odp_2016
KSII.0003.44.2016 Andrzej Chowis przebudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Czarnożyły - Złoczew 22.03.2016 4.04.2016 44_odp_2016
KSII.0003.42.2016 Piotr Adamczyk planów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczących wykorzystania budynku po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu 16.02.2016 26.02.2016 42_odp_2016
KSII.0003.41.2016 Ilona Rafalska kwalifikowalności podatku VAT w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 15.02.2016 1.03.2016 41_odp_2016
KSII.0003.40.2016 Piotr Adamczyk organizacji Expo 2022 29.01.2016 11.02.2016 40_odp_2016
KSII.0003.38.2016 Michał Król podjęcia stosownych prac remontowych i inwestycyjnych w otoczeniu Bazyliki Matki Boskiej Gidelskiej 27.01.2016 9.02.2016 38_odp_2016
KSII.0003.36.2015 Piotr
Adamczyk
zasilenia nagłośnienia demonstracji politycznej KOD, która odbyła się przed Teatrem Wielkim w Łodzi 21.12.2015 29.12.2015 36_odp_2015
KSII.0003.19.1.2015 Błażej Spychalski czy i kiedy Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego zostanie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 17.12.2015 23.12.2015 19.1_odp_2015
KSII.0003.35.2015 Beata Ozga - Flejszer rozbudowy Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach 02.12.2015 10.12.2015 35_odp_2015
KSII.0003.34.2015 Włodzimierz Kula zapewnienia większego bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 480 z drogą krajową 74 w miejscowości Grudna Gmina Szczerców 27.11.2015 08.12.2015 34_odp_2015
KSII.0003.33.2015 Piotr Grabowski licznych protestów mieszkańców gmin powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego spowodowanych planami ograniczenia regionalnych połączeń kolejowych 23.11.2015 07.12.2015 33_odp_2015
KSII.0003.31.2015 Piotr Adamczyk ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim 07.10.2015 21.10.2015

03.11.2015
31_odp_2015
KSII.0003.30.2015 Piotr Adamczyk w jaki sposób będą monitorowane kierunki interwencji oraz jaka jednostka będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań społecznych w obszarze polityki społecznej 07.10.2015 21.10.2015

03.11.2015
30_odp_2015
KSII.0003.29.2015 Piotr Adamczyk zastrzeżeń na temat pracy szpitala im. J. Korczaka 07.10.2015 21.10.2015 29_odp_2015
KSII.0003.14.1.2015 Joanna Kopcińska zezwolenia na budowę schroniska dla zwierząt we wsi Jasionka 27.08.2015 09.09.2015

07.10.2015
14.1_odp_2015
KSII.0003.14.2015 Robert Baryła gmin dotkniętych suszą na terenie województwa łódzkiego 27.08.2015 03.09.2015 14_odp_2015
KSII.0003.28.2015 Mariusz Rusiecki remontu dróg wojewódzkich 25.08.2015 08.09.2015 28_odp_2015
KSII.0003.27.2015 Mariusz Rusiecki przejęcia 150 kilometrów dróg 25.08.2015 08.09.2015 27_odp_2015
KSII.0003.26.2015 Piotr Adamczyk poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach kolejowych w Łodzi 17.08.2015 31.08.2015

01.10.2015
26_odp_2015
KSII.0003.25.2015 Joanna Kopcińska
Krzysztof Ciebiada
na jakim etapie realizacji na terenie województwa łódzkiego jest projekt MZ w Programie Kapitał Ludzki – mapy potrzeb zdrowotnych 30.07.2015 13.08.2015 25_odp_2015
KSII.0003.24.2015 Joanna Kopcińska
Krzysztof Ciebiada
udzielenia informacji na temat poziomu zabezpieczenia usług psychiatrycznych w zakresie opieki ambulatoryjnej, opieki stacjonarnej i poza szpitalnej w województwie łódzkim w skali roku. 30.07.2015 13.08.2015 24_odp_2015
KSII.0003.23.2015 Robert Baryła zatruć dopalaczami w województwie łódzkim 22.07.2015 04.08.2015 23_odp_2015
KSII.0003.22.2015 Piotr Bors objęcia patronatem imprezy Fly Fest organizowanej w Piotrkowie Trybunalskim 13.07.2015 23.07.2015 22_odp_2015
KSII.0003.21.2015 Piotr Bors przedstawienia konkretnych planów samorządu województwa wobec portu lotniczego w Łodzi 13.07.2015 27.07.2015 21_odp_2015
KSII.0003.12.3.2015 Krzysztof Ciebiada przedstawienia docelowego modelu wraz z kosztami funkcjonowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Spółki Przewozy Regionalne Oddziału Łódzkiego 30.06.2015 21.07.2015 12.3_odp_2015
KSII.0003.12.2.2015 Mariusz Rusiecki trudnej sytuacji szpitala w Bełchatowie 30.06.2015 16.07.2015 12.2_odp_2015
KSII.0003.12.1.2015 Mariusz Rusiecki nowego okresu programowania środków unijnych 30.06.2015 10.07.2015 12.1_odp_2015
KSII.0003.20.2015 Rafał Ambrozik Ponowne rozpatrzenie wykupu mieszkania przez mieszkankę Rawy Mazowieckiej 24.06.2015 06.07.2015 20_2015_odp
KSII.0003.19.2015 Iwona Koperska Przedstawienie realnego planu remontu drogi wojewódzkiej nr 486, drogi łączącej DK 42 w Wieluniu z DK 42 w Działoszynie 24.06.2015 06.07.2015 19_2015_odp
KSII.0003.18.2015 Iwona Koperska Wyjaśnienia aktualnej sytuacji w nowo wybudowanym oddziale kardiochirurgii w Wojeódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biegańskiego w Łodzi 24.06.2015 06.07.2015 18_2015_odp
KSII.0003.17.2015 Iwona Koperska
Halina Rosiak
Wypowiedzi prezesa firmy Łódzki Regionalny Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o. na sesji SWŁ w dniu 26 maja 2015 r. o zakupie 2 ha ziemi przez rosyjską firmę. 09.06.2015 23.06.2015 17_2015_odp
KSII.0003.16.2015 Iwona Koperska Z prośbą o podjęcie działań w celu wyjaśnienia sytuacji pracowników, przedstawienie średniej rocznej pensji przypadającej na pracownika z rozróżnieniem stanowisk 26.05.2015 08.06.2015 16_2015_odp
KSII.0003.15.2015 Rafał Ambrozik objęcia przez Marszałka Województwa Łódzkiego honorowym patronatem Dnia Rawy Mazowieckiej 04.05.2015 18.05.2015 15_2015_odp
KSII.0003.14.1.2015 Robert Baryła Konieczności modernizacji i przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 z drogą nr 60 oraz nr 92 28.04.2015 08.05.2015 14.1_2015_odp
KSII.0003.14.2015 Krzysztof Ciebiada Złego stanu technicznego drogi wojewódzkiej 480 przebiegającej przez gminę Widawa na odcinku Kolonia Zawada - Łazów 28.04.2015 12.05.2015 14_2015_odp
KSII.0003.13.2015 Beata Ozga-Flejszer w sprawie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego budowy obwodnicy Bolimowa 22.04.2015 08.05.2015 13_2015_odp
 
KSII.0003.12.2015 Włodzimierz Kula w sprawie ponowienia inerpelacji dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy ciagu pieszo - rowerowego przy drodze 484 10.04.2015 23.04.2015 12_2015_odp
KSII.0003.8.2015 Ilona
Rafalska
planowanych remontów Oddziału Ginekologiczno-Położnicze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 31.03.2015 14.04.2015 8_2015_odp
KSII.0003.11.2015 Tomasz Piotrowski kwalifikowalności wydatków w ramach części wspólnych oraz poza częściami wspólnymi budynków komunalnych w projektach z zakresu rewitalizacji 25.03.2015 8.04.2015 11_2015_odp
KSII.0003.10.2015 Tomasz Piotrowski możliwości realizacji projektów grantowych z zakresu rewitalizacji dla wspólnot mieszkaniowych 25.03.2015 8.04.2015 10_2015_odp
KSII.0003.9.2015 Rafał
Ambrozik
zanieczyszczeń emitowanych przez kotłownię przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tomaszowie Mazowieckim 19.03.2015 3.04.2015 9_2015_odp
KSII.0003.7.2015 Krzysztof Ciebiada niebezpieczeństw wynikających ze wzmożonego ruchu samochodowego przez Pabianice w związku ze zmianą organizacji ruchu w Łodzi 17.03.2015 23.04.2015 7_2015_odp
KSII.0003.8.2015 Piotr Adamczyk funkcjonowania Filharmonii Łódzkiej 9.03.2015 23.03.2015 8_2015_odp
KSII.0003.7.2015 Rafał Ambrozik wykupu lokalu mieszkalnego przez lokatorkę 27.02.2015 12.03.2015 7_2015_odp
KSII.0003.5.2.2015 Ilona Rafalska przejazdów kolejowych na trasie kolei aglomeracyjnych Zgierz - Kutno 24.02.2015 19.03.2015
5.2._2015_odp
KSII.0003.5.1.2015 Andrzej Chowis przebudowy drogi krajowej na odcinku Czarnożyły - Złoczew 24.02.2015 5.03.2015 5.1._2015_odp
KSII.0003.5.2015 Piotr Adamczyk zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dla pieszych 24.02.2015 23.03.2015 5_2015_odp
KSII.0003.6.2015 Arkadiusz Gajewski stanu przygotowań inwestycji na drodze 713 18.02.2015 26.02.2015 6_2015_odp
KSII.0003.5.2015 Piotr Grabowski prac projektowych związanych z modernizacją i budową dróg wojewódzkich w latach 2008-2014 9.02.2015 13.03.2015 5_2015_odp
KSII.0003.4.2015 Piotr Grabowski projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" 9.02.2015 24.02.2015 4_2015_odp
KSII.0003.4.2015 Piotr Grabowski informacji dotyczących realizacji inwestycji drogowych 26.01.2015 9.02.2015 4_2015_odp
KSII.0003.3.2015
 
Beata Ozga -
Flejszer
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, Oddział Piotrków Trybunalski, Rejon Piotrków Trybunalski, Rejon Skierniewice 12.01.2015 26.01.2015 3_2015_odp
KSII.0003.2.2015 Beata Ozga - Flejszer utrudnień zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Skierniewickiego i Łódzkiego - Wschodniego w zakresie korzystania z usług PKP 7.01.2015 21.01.2015 2_2015_odp
KSII.0003.2.2014 Iwona Koperska notyfikacji projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" 16.12.2014 23.12.2014 2_2014_odp
KSII.0003.1.2014 Wlodzimierz
Kula
opracowania dokumentacji projektowej budowy ciagu pieszo rowerowego przy drodze nr 484 30.12.2014 13.01.2015 1_2015_odp
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji