Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadecji (2002-2006)

Przewodniczący: Jan Darnowski
Wiceprzewodniczący: Artur Bagieński
Wiceprzewodniczący: Kazimierz Maruszewski
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji