Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego III kadecji (2006-2010)

Przewodniczący: Marek Mazur

Wiceprzewodniczący: Marek Grynkiewicz

Wiceprzewodniczący: Michał Kaczmarek

Wiceprzewodniczący: Grzegorz Michalak

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji