Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego III kadecji (2006-2010)

Przewodniczący: Marek Mazur

Wiceprzewodniczący: Marek Grynkiewicz

Wiceprzewodniczący: Michał Kaczmarek

Wiceprzewodniczący: Grzegorz Michalak
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji