Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

REGULAMIN konsultacji projektu rozkładu jazdy pociągów edycji 2016/2017, obowiązującego od 11 grudnia 2016 r.

 
                        Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków
do projektu rozkładu jazdy pociągów, dla których organizatorem jest Województwo Łódzkie, przewidywanych do uruchomienia w rozkładzie jazdy edycji 2016/2017, który będzie obowiązywał od 11 grudnia 2016 r.
Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje do rozkładu jazdy, w okresie
od 4 do 8 marca 2016 r., drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza zmiany rozkładu jazdy.
 
Nie będą rozpatrywane wnioski:
▪       które wpłynąpo ustalonym terminie;
▪       niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
▪       ogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu;
▪       do połączeń dla których Województwo Łódzkie nie jest organizatorem (pociągi Intercity, Eurocity, TLK,
i międzynarodowe);
▪       z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
▪       zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości).
Zgłoszone wnioski zostaną przeanalizowane z operatorami Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. i w miarę możliwości finansowych Województwa Łódzkiego, zasobów taborowych, dostępności i możliwości infrastruktury oraz dostosowania oferty do potoków będą wprowadzane wnioskowane zmiany.
Z uwagi na procedury związane z przygotowywaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź może przekroczyć miesięczny termin. Zapewniamy, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź
na nie zostanie Państwu udzielona elektronicznie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.03.2016

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji