Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzonej w terminie od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 23 grudnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.12.2020
Czytany 436 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.12.2020 - 14:27