Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20, dla Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 1279/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku zmienił Uchwałę nr 826/20 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20, dodając ust. 6 do § 9.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 31.12.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 725 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.12.2020 - 09:41