Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu styczniu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Woje

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu styczniu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 - Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.02.2021
Czytany 347 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.02.2021 - 14:30