Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. - Umiem Pływać

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 roku do godz. 23:59:59.

Formularz oferty jest dostępny w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl

Do dnia 28 stycznia 2020 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.01.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 269 razy
Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  03.01.2020 - 11:02