Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 roku do godz. 23:59:59.

Do dnia 7 lutego 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.01.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 519 razy
Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  15.01.2020 - 10:49