Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

W związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o przesunięcie terminu niezbędnego na właściwe przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej, Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienił Uchwałę nr 1663/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 wydłużając termin składania wniosków o dofinansowanie do 13 marca 2020 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 320 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  04.02.2020 - 15:13
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 04.02.2020 - 15:16