Zmiana Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z października 2020 na listopad 2020 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 27.03.2020
Czytany 117 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  27.03.2020 - 18:07