Informacja o zmianach na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 185/21 z dnia 9 marca 2021 roku podjął decyzję o wyborze do dofinansowania na obniżonym poziomie projektu pn. Przebudowa i modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Łowiczu oraz Tuszynie na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Tym samym zmianie ulegają: Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z brzmieniem poniższych załączników

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.03.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 267 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.03.2021 - 16:14