Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w kwietniu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w kwietniu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 04.05.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 289 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  04.05.2021 - 11:29
Osoba modyfikująca: Adam Weiss
Ostatnio zmieniany: 04.05.2021 - 11:33