Informacja o zmianach na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz na liście rezerwowej w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 588/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku podjął decyzję o usunięciu z listy projektów wybranych do dofinansowania projektu nr RPLD.07.03.00-10-0015/20 pn. Przebudowa i modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Łowiczu oraz Tuszynie na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" złożonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz o wyborze do dofinansowania na obniżonym poziomie projektu nr RPLD.07.03.00-10-0014/20 pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora złożonego przez Gminę Miasto Zgierz, znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Tym samym zmianie ulegają: Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z brzmieniem poniższych załączników.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.06.2021
Czytany 199 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.06.2021 - 12:41