Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20 - Działanie III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 589/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku zmienił Uchwałę nr 1191/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20, zwiększając alokację w ramach przedmiotowego konkursu celem umożliwienia dofinansowania projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.06.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 308 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.06.2021 - 14:05