Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu czerwcu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu czerwcu 2021 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 06.07.2021
Czytany 386 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  06.07.2021 - 09:53