Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19  Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.09.2021
Czytany 118 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.09.2021 - 12:38