Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych we wrześniu  2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.10.2021
Czytany 184 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2021 - 13:11