Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej we wrześniu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.10.2021
Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  01.10.2021 - 13:20