Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Miasto Bełchatów zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w październiku  2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.11.2021
Czytany 68 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.11.2021 - 08:19