Informacja o zmianach na Liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

W wyniku rozstrzygnięcia protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu nr RPLD.06.01.02-10-0007/21, pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury - Gmina Kiernozia”, złożonego przez Gminę Kiernozia, wzrosła liczba przyznanych przez ekspertów punktów w ramach oceny (z 70,21 % na 74,46 %). W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja listy rezerwowej projektów dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.11.2021
Czytany 84 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.11.2021 - 13:44