Informacja o wyborze do dofinasowania projektu Gminy Opoczno złożonego w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury wolnych środków finansowych z EFRR, uchwałą 1148/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. wybrano do dofinansowania projekt nr RPLD.06.01.02-10-0016/21 pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” złożony przez Gminę Opoczno.

Tym samy zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21” oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.12.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 418 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.12.2021 - 11:30