Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 11/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Wydarzenia sportowe na plus”                                                  

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem realizowanych zadań jest wsparcie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną i rywalizację sportową mieszkańców województwa łódzkiego.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez:

Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu
dla regionu i mieszkańców województwa łódzkiego o charakterze wojewódzkim
(minimum dwa powiaty), ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym biegi uliczne i przełajowe.

Zadania nie dotyczą wsparcia organizacji lokalnych zawodów sportowych, spotkań integracyjnych z elementami sportu, pikników, zabaw, wycieczek polegających
na integracji społeczności lokalnej. 

Projekty przedłożone na ww. zadania będą rozpatrywane  negatywnie pod względem formalnym jako niezgodne z założeniem konkursu

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 400 000,00 zł
  • nabór ofert trwa do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 23:59:59.
  • do 7 lutego 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień br.
  • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 maja 2022 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 869 razy
Osoba publikująca :  Łukasz Klimowski
Data publikacji:  13.01.2022 - 14:20