Siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., pn. „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”

      

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania:

wsparcie

Okres realizacji zadania:

15.06 -31.08.2022 r.

Termin składania ofert:

14 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59:59

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:

www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Nie później niż do 14.06.2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs:

650 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:

650 000,00 zł

Wymagany wkład własny:

20 %

Czytany 219 razy
Osoba publikująca :  Łukasz Klimowski
Data publikacji:  23.03.2022 - 13:58