Ogłoszenie ósmego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS” oraz powołania Komisji konkursowej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 261/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Forma realizacji zadania: powierzenie 

Celem realizacji zadań jest organizacja wydarzeń wyłonionych podczas głosowania mieszkańców województwa łódzkiego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego, zapewnienie warunków dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 173 850,00 zł
  • nabór ofert trwa do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59:59.
  • do 4 maja 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty z portalu www.witkac.pl (al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź)
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – Nie później niż do 14 czerwca 2022 r. 

Realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 czerwca 2022 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 761 razy
Osoba publikująca :  Łukasz Klimowski
Data publikacji:  06.04.2022 - 11:57