Informacja o aktualizacji listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19, Działanie III.3 Transport multimodalny.

Zarząd Województwa Łódzkiego zaktualizował listę rezerwową projektów w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19, w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 po zakończeniu ponownej oceny projektu przeprowadzonej w celu prawidłowego wykonania wyroku WSA. Prawidłowość przeprowadzonej oceny została potwierdzona Uchwałą ZWŁ nr 445/22 z dnia 24 maja 2022 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.06.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 53 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  10.06.2022 - 13:55