Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w czerwcu 2022 r. oraz zmiana listy rezerwowej w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii wybrano do dofinansowania pięć projektów z listy rezerwowej. Ponadto w związku z zakończeniem procedury odwoławczej aktualizuje się listę rezerwową projektów do dofinansowania dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 29.06.2022
Czytany 252 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  29.06.2022 - 14:07