Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 19.07.2022 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

  • Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, została odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
  • Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 19.07.2022 r.
  • W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu, a także niepoświadczenia złożonego dokumentu za zgodność z oryginałem, należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 19.07.2022 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 12.07.2022
Czytany 315 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  12.07.2022 - 13:44