Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów- Poddziałanie VII.4.3 Edukacja Ogólna.

W związku z    pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wybrano do dofinansowania sześć  projekty z listy rezerwowej.

Ponadto Gmina Brójce nr projektu WND-RPLD.07.04.03-10-0011/19, Gmina Biała Rawska nr projektu WND-RPLD.07.04.03-10-0023/19 oraz Gmina Ręczno nr projektu WND-RPLD.07.04.03-10-0013/19 złożyły rezygnację z realizacji projektu.

 Wobec powyższego aktualizuje się załącznik nr 1, a uchyla się załącznik nr 2. 

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 12.08.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 166 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  12.08.2022 - 12:12