Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku pn: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce” złożonego przez Gminę Brójce w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/22

W dniu 16.08.2022 r. zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/22 pn: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce” złożonego przez Gminę Brójce w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/22. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.08.2022
Czytany 201 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.08.2022 - 09:49