Unieważnienie piątego otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na Plus"

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 954/22 z dnia 18 października 2022 r. unieważnił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego znajduje się w załączniku poniżej.

Pobierz załącznik:

Czytany 97 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Popielawska
Data publikacji:  28.10.2022 - 17:43