Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w październiku 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w październiku 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Działania V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 04.11.2022
Czytany 56 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.11.2022 - 11:22