Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 Osi Priorytetowych III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na l

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 21.11.2022
Czytany 42 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  21.11.2022 - 13:45