Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.
Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Najważniejsze informacje o konkursie:
• wnioski składa się w wersji elektronicznej w generatorze wtkac.pl,
• forma realizacji – wsparcie,
• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 250 000,00 zł,
• maksymalna kwota dofinansowania zadania – 250 000,00 zł,
• nabór ofert do 27.12.2022 r. do godz. 23:59:59,
• do 30.12.2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl,
• planowane rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2023 r.,
• realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.02.2023 r. i nie może skończyć się później niż 31.07.2023 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 06.12.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 699 razy
Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  06.12.2022 - 10:20
Osoba modyfikująca: Renata Danielak
Ostatnio zmieniany: 06.12.2022 - 10:27