Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Projekt pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 07.12.2022
Czytany 272 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  07.12.2022 - 15:03